Raporty bieżące

Raporty EBI

2022

22-11-10 Raport bieżący nr 14 – Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

22-10-21 Raport bieżący nr 13 – Informacja o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości Viatron S.A

22-10-10 Raport bieżący nr 12 – Informacja o umorzeniu postępowania układowego

22-09-29 Raport bieżący nr 11 – Treść uchwał podjętych na WZA Viatron SA

22-09-02 Raport bieżący nr 10 – Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Viatron SA

22-08-29 Raport bieżący nr 9 – Informacja o złożeniu wniosku o umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego

22-07-25 Raport bieżący nr 8 – Informacja o podjęciu decyzji o nieskarżeniu wyroku o oddaleniu przez Sąd roszczeń Spółki oraz zleceniu przygotowania wniosku o umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego, a w dalszej kolejności o otwarcie postępowania upadłościowego.

22-07-01 Raport bieżący nr 7 – Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

22-06-18 Raport bieżący nr 6 – Informacja o oddaleniu przez Sąd roszczeń Spółki

22-05-05 Raport bieżący nr 5 – Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

22-05-05 Raport bieżący nr 4 – Sprostowanie raportu bieżącego nr 3/2022 - Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

22-04-26 Raport bieżący nr 3 – Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

22-01-26 Raport bieżący nr 2 – Sprostowanie raportu 1/22 „Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2022"

22-01-18 Raport bieżący nr 1 – Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2022

 

2021

21-06-23 Raport bieżący nr 3 – Treść uchwał podjętych na WZA Viatron SA

21-05-26 Raport bieżący nr 2 – Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Viatron SA

21-01-19 Raport bieżący nr 1 – Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021

 

2020

20-06-24 Raport bieżący nr 7 – Powołanie członków Rady Nadzorczej

20-06-24 Raport bieżący nr 6 – Treść uchwał podjętych na WZA Viatron SA

20-06-24 Raport bieżący nr 5 – Powołanie Prezesa Zarządu

20-05-25 Raport bieżący nr 4 – Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Viatron SA

20-04-22 Raport bieżący nr 3 – Zmiana terminu publikacji Raportu rocznego Spółki za rok 2019

20-03-31 Raport bieżący nr 2 – Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Viatron SA

20-01-24 Raport bieżący nr 1 – Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020

 

2019

19-12-02 Raport bieżący nr 10 – Zawarcie Umowy z biegłym rewidentem na wykonanie badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego

19-10-31 Raport bieżący nr 9 – Powołanie członka Rady Nadzorczej Viatron SA

19-10-31 Raport bieżący nr 8 – Odwołanie członka Rady Nadzorczej Viatron SA

19-10-31 Raport bieżący nr 7 – Treść uchwał podjętych na NWZA Viatron SA

19-09-26 Raport bieżący nr 6 – Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Viatron SA

19-06-26 Raport bieżący nr 5 – Powołanie członka Rady Nadzorczej Viatron SA

19-06-26 Raport bieżący nr 4 – Treść uchwał podjętych na ZWZA Viatron SA

19-05-24 Raport bieżący nr 3 – Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Viatron SA

19-02-28 Raport bieżący nr 2 – 19-02-28 Raport bieżący nr 2 – Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Viatron SA

19-01-23 Raport bieżący nr 1 – Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019

 

2018

18-06-15 Raport bieżący nr 6 – Treść uchwał podjętych na ZWZA Viatron SA w restrukturyzacji

18-06-15 Raport bieżący nr 5 – Powołanie Zarządu Viatron S.A. na kolejną kadencję

18-05-16 Raport bieżący nr 4 - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Viatron SA

18-01-25 Raport bieżący nr 3 – Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018

18-01-18 Raport bieżący nr 2 – Zawarcie Umowy z biegłym rewidentem na wykonanie badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego

18-01-12 Raport bieżący nr 1 – Rozwiązaniu Umowy z Autoryzowanym Doradcą

 

2017

17-12-29 Raport bieżący nr 10 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA w dniu 28 grudnia 2017 r.

17-12-29 Raport bieżący nr 9 – Treść uchwał podjętych na NWZA Viatron SA

17-11-29 Raport bieżący nr 8 - Ogłoszenie o zwołaniu NZWZ Viatron SA

17-07-03 Raport bieżący nr 7 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 28 czerwca 2017 r.

17-06-29 Raport bieżący nr 6 – Powołanie członków Rady Nadzorczej Viatron S.A.

17-06-29 Raport bieżący nr 5 – Treść uchwał podjętych na ZWZA Viatron S.A.

17-05-31 Raport bieżący nr 4 - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Viatron S.A.

17-05-10 Raport bieżący nr 3 – Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2017 roku

17-04-12 Raport bieżący nr 2 – Zawarcie Umowy z biegłym rewidentem na wykonanie badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego

17-01-31 Raport bieżący nr 1 – Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017

 

2016

16-06-03 Raport bieżący nr 8 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 30 maja 2016 r.

16-05-31 Raport bieżący nr 7 – Powołanie Zarządu Viatron S.A. na kolejną kadencję

16-05-31 Raport bieżący nr 6 – Wypłata dywidendy za rok 2015

16-05-31 Raport bieżący nr 5 – Powołanie członka Rady Nadzorczej Viatron SA

16-05-31 Raport bieżący nr 4 – Treść uchwał podjętych na ZWZA Viatron SA

16-05-02 Raport bieżący nr 3 - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Viatron SA

16-04-29 Raport bieżący nr 2 – Podjęcie przez Zarząd Viatron SA decyzji o wypłacie dywidendy.

16-01-12 Raport bieżący nr 1 – Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016

 

2015

15-12-18 Raport bieżący nr 12 – Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Viatron SA.

15-11-26 Raport bieżący nr 11 – Wybór audytora do badania sprawozdania finansowego za rok 2015

15-10-13 Raport bieżący nr 10 – Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą

15-09-25 Raport bieżący nr 9 – Zmiana adresu siedziby Spółki

15-09-15 Raport bieżący nr 8 – Wypowiedzenie umowy z Autoryzowanym Doradcą.

15-06-26 Raport bieżący nr 6 – Treść uchwał podjętych na ZWZA Viatron S.A.

15-05-25 Raport bieżący nr 5 – Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Viatron S.A.

15-03-30 Raport bieżący nr 4 – Nabycie akcji Spółki przez Herkules S.A.

15-03-09 Raport bieżący nr 3 – Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą

15-01-23 Raport bieżący nr 2 – Sprostowanie raportu bieżącego nr1/2015 „Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015”

15-01-23 Raport bieżący nr 1 – Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015

 

2014

14-11-20 Raport bieżący nr 27 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA w dniu 17 listopada 2014 r.

14-11-18 Raport bieżący nr 26 – Wybór audytora do badania sprawozdań finansowych za rok 2014

14- 11-18 Raport bieżący nr 25 – Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Viatron SA

14- 11-18 Raport bieżący nr 24 – Powołanie członków Rady Nadzorczej Viatron SA

14-11-18 Raport bieżący nr 23 – Treść uchwał podjętych na NWZA Viatron SA w dniu 17 listopada 2014r.

14-10-21 Raport bieżący nr 22 - Wypowiedzenie umowy z Autoryzowanym Doradcą

14-10-09 Raport bieżący nr 21 - Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Viatron SA

14-10-09 Raport bieżący nr 20 - Rejestracja w KRS zmiany statutu Viatron SA.

14-10-01 Raport bieżący nr 19 - Zawiadomienie podmiotu dominującego Herkules

14-10-01 Raport bieżący nr 18 - Rejestracja zmian wysokości kapitału zakładowego Viatron S.A.

14-09-09 Raport bieżący nr 17 - Rezygnacja członka RN

14-07-08 Raport bieżący nr 16 - Zmiana podmiotu dominującego wobec Viatron S.A.

14-06-27 Raport bieżący nr 15 - Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczy głosów na ZWZA

14-06-25 Raport bieżący nr 14 – Wypłata dywidendy za rok 2013

14-06-25 Raport bieżący nr 13 – Treść uchwał podjętych na ZWZA Viatron SA

14-06-25 Raport bieżący nr 12 – Wybór audytora do badania sprawozdań finansowych za rok 2014

14-06-25 Raport bieżący nr 11 – Powołanie Prezesa Zarządu Viatron SA

14-05-28 Raport bieżący nr 10 - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

14-04-22 Raport bieżący nr 9 - Rejestracja w KRS zmiany statutu Viatron SA

14-04-17 Raport bieżący nr 8 – Podjęcie przez Zarząd Viatron SA decyzji o wypłacie dywidendy

14-02-20 Raport bieżący nr 7 - Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA

14-02-20 Raport bieżący nr 6 - Powołanie członka Rady Nadzorczej Viatron SA

14-02-19 Raport bieżący nr 5- Treść uchwał NWZA Viatron SA

14-02-18 Raport bieżący nr 4 - Rezygnacja członka RN

14-01-23 Raport bieżący nr 3 – Sprostowanie raportu o Zwołaniu NWZA Viatron SA

14-01-21 Raport bieżący nr 2 – Zwołanie NWZA Viatron SA

14-01-13 Raport bieżący nr 1 – Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2014 roku

 

2013

13-12-09 Raport bieżący Viatron – Zmiana stanu posiadania akcji Spółki

13-10-17 Raport bieżący Viatron – Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

13-09-24 Raport bieżący Viatron - Oświadczenie Zarządu w sprawie stosowania zasad Ładu Korporacyjnego

13-08-13 Raport bieżący Viatron - Oświadczenie Rezygnacja z publikacji raportów miesięcznych

13-08-12 Raport bieżący Viatron - Wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji Spółki

13-08-09 Raport bieżący Viatron - Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych - korekta raportu za II kwartał 2013

13-08-08 Raport bieżący Viatron - Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji Spółki

13-08-08 Raport bieżący Viatron - Zawarcie umowy o pełnienie funkcji animatora rynku

13-07-23 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

13-07-23 Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej

13-07-23 Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych

13-07-11 Podjęcie uchwały o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect Akcji zwykłych na okaziciela serii A i B

13-06-27 Treść Uchwał podjętych na ZWZA w dniu 26 czerwca 2013 roku

13-05-31 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

13-05-08 Raport bieżący Viatron – Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2013

13-05-08 Raport bieżący Viatron - Złożenie dokumentu informacyjnego

13-04-19 Raport bieżący Viatron - Wycofanie wniosku o wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w ASO NewConnect

13-02-27 Raport bieżący Viatron - Złożenie Dokumentu Informacyjnego na GPW

13-02-27 Raport bieżący Viatron - Uzyskanie dostepu do EB

 

Raporty ESPI


2022

22-10-21 raport nr 6 ESPI_Informacja o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości Viatron S.A

22-10-10 ESPI Raport bieżący 5 – Informacja o umorzeniu postępowania układowego

22-09-29 ESPI Raport bieżący 4 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWA w dniu 29 września 2022 r.

22-09-22 ESPI Raport bieżący 3 – Wykaz akcjonariuszy uprawnionych w WZA 29092022 (wysłany do niepublicznej kancelarii KNF)

22-09-02 ESPI Raport bieżący 2 – Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Viatron SA

22-07-25 ESPI Raport bieżący 1 – Informacja o podjęciu decyzji o nieskarżeniu wyroku o oddaleniu przez Sąd roszczeń Spółki oraz zleceniu przygotowania wniosku o umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego, a w dalszej kolejności o otwarcie postępowania upadłościowego.

 

2021

21-06-28 ESPI Raport bieżący 5_2021 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWA w dniu 23 czerwca 2021 r.

21-06-17 raport 4 ESPI_ Wykaz akcjonariuszy uprawnionych w WZA 23062021 (wysłany do niepublicznej kancelarii KNF)

21-05-26 ESPI Raport bieżący 3 - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Viatron SA

21-04-26 ESPI Raport bieżący 2 - Informacja o wyznaczeniu nowego terminu rozprawy w sprawie złożonego przez Spółkę Viatron pozwu o przyznanie odszkodowania

21-03-16 ESPI Raport bieżący 1 - Zniesienie terminu rozprawy w sprawie złożonego przez Spółkę pozwu o odszkodowanie

 

2020

20-08-21 ESPI Raport bieżący 4 - Termin rozprawy w sprawie złożonego przez Spółkę pozwu przeciwko Liebherr-Werk Ehingen GmbH

20-06-29 ESPI Raport bieżący 3 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWA w dniu 24 czerwca 2020 r.

20-06-16 Raport bieżący 2 - Wykaz akcjonariuszy uprawnionych w ZWA (wysłany do niepublicznej kancelarii KNF)

20-05-25 Raport bieżący 1 - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Viatron SA

 

2019

19-11-04 ESPI Raport bieżący 7 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NZWA w dniu 30 października 2019

19-09-26 ESPI Raport bieżący 5 - Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Viatron SA

19-08-06 ESPI Raport bieżący 4 - Zatwierdzenie spisu wierzytelności

19-07-01 ESPI Raport bieżący 3 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 25 czerwca 2019

19-06-17 ESPI Raport bieżący 2 - Wykaz akcjonariuszy uprawnionych w WZA (wysłany do niepublicznej kancelarii KNF)

19-05-24 ESPI Raport bieżący 1 - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Viatron SA

 

2018

18-10-04 ESPI Raport bieżący 10 - Złożenie pozwu o przyznanie Spółce odszkodowania

18-07-11 ESPI Raport bieżący 9 - Podjęcie działań mających na celu uzyskanie odszkodowania w związku z wypadkiem żurawia

18-06-21 ESPI Raport bieżący 8 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 14 czerwca 2018

18-06-07 ESPI Raport bieżący 7 - Wykaz akcjonariuszy uprawnionych w WZA (wysłany do niepublicznej kancelarii KNF)

18-05-16 ESPI Raport bieżący 6 - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Viatron SA

18-04-16 ESPI Raport bieżący 5 - Złożenie do Urzędu Patentowego RP wniosku patentowego

18-04-04 ESPI Raport bieżący 4 - otwarcie postępowania układowego

18-03-01 ESPI Raport bieżący 3 - Informacja o ustanowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego

18-01-05 ESPI Raport bieżący 2 - Złożenie wniosku o otwarcie postepowania restrukturyzacyjnego

18-01-03 ESPI Raport bieżący 1 - Podjęcie decyzji o złożeniu wniosku o otwarcie postepowania restrukturyzacyjnego

 

2017

17-12-29 ESPI Raport bieżący 11_2017 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 28 grudnia 2017 r.

17-12-06 ESPI Raport bieżący 9_2017 Istotna informacja dotycząca Emitenta

17-11-29 ESPI Raport bieżący 8_2017 Zwołanie NWZA Viatron SA

17-10-24 ESPI Raport bieżący 7_2017 Istotna informacja dotycząca Emitenta.

17-08-17 ESPI Raport bieżący 6_2017 Zawarcie umowy znaczącej przez Viatron S.A. oraz przez jednostkę dominującą

17-08-08 ESPI Raport bieżący 5_2017 Istotna informacja dotycząca Emitenta

17-07-03 ESPI Raport bieżący 4_2017 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 28 czerwca 2017 r.

17-06-21 ESPI Raport bieżący 3_2017 Uprawnieni do udziału w ZWZA (wysłany do niepublicznej kancelarii KNF)

17-05-31 ESPI Raport bieżący 2_2017 Zwołanie ZWZA Viatron S.A.

17-03-30 ESPI Raport bieżący 1_2017_ Zawarcie Umowy kredytu w rachunku bieżącym

 

2016

16-08-11 ESPI Raport bieżący 4_2016_ Zawarcie istotnej Umowy

16-06-03 ESPI Raport bieżący 3_2016 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 30 maja 2016 r.

16-05-23 ESPI Raport bieżący 2_2016 Uprawnieni do udziału w ZWZA (wysłany do niepublicznej kancelarii KNF)

16-05-02 ESPI Raport bieżący 1_2016_ Zwołanie ZWZA Viatron SA

 

2015

15-06-30 ESPI Raport bieżący 4_2015 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 25 czerwca 2015r.

15-06-18 ESPI Raport bieżący 3_2015 Uprawnieni do udziału w ZWZA (wysłany do niepublicznej kancelarii KNF)

15-05-27 ESPI Raport bieżący 2_2015 Zwołanie ZWZA Viatron SA

15-03-30 ESPI Raport bieżący 1_2015 Nabycie akcji Spółki przez Herkules S.A.

 

2014

14-11-20 ESPI Raport bieżący 16_2014 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA w dniu 17 listopada 2014 r.

14-11-13 ESPI Raport bieżący 15-2014 Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZA (wysłany do niepublicznej kancelarii KNF)

14-10-09 Raport bieżący 14_2014 - Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na dzień 17 listopada 2014 r.

14-10-03 Raport bieżący 13_2014 _ Zmiana stanu posiadania akcji spółki (5%)

14-10-01 Raport bieżący 12_2014 _ Zmiana stanu posiadania akcji spółki

14-07-08 – Raport bieżący 11_2014 - Zmiana stanu posiadania akcji spółki – zwiększenie pośrednio udziału powyżej progu 50 %

14-07-08 – Raport bieżący 10_2014 - Zmiana stanu posiadania akcji spółki – zwiększenie bezpośrednio udziału powyżej progu 50 %

14-07-08 – Raport bieżący 9_2014 - Zmiana stanu posiadania akcji spółki – zmniejszenie udziału poniżej progu 50 %

14-06-27 Raport bieżący 8_2014 _ Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczy głosów na ZWZA

14-06-18 ESPI Raport bieżący 7-2014 Uprawnieni do udziału w ZWZA (wysłany do niepublicznej kancelarii KNF)

14-05-28 ESPI Raport bieżący 6_2014 Zwołanie WZA Viatron SA

14-02-20 ESPI_Raport bieżący 5_2014 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na NWZA w dniu 18 lutego 2014

14-02-11 ESPI Raport bieżący 4-2014 Uprawnieni do udziału w WZA (wysłany do niepublicznej kancelarii KNF)

14-01-23 ESPI Raport bieżący 3-2014 Sprostowanie raportu Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Viatron SA

14-01-21 ESPI Raport bieżący 2-2014 Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Viatron SA

14-01-20 Raport bieżący 1-2014, Przystąpienie do systemu ESPI

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Więcej informacji na temat polityki dostępne w zakładce Polityka Bezpieczeństwa.

Akceptuję pliki cookies z tej witryny